سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان در مراسم استقبال از آقای نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان که برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به تهران آمده بود، گفت: آن اقدام یک اشتباه از سوی تیم اجرایی استقبال مستقر در فرودگاه مهرآباد بوده است. خطیب‌زاده تاکید کرد: ایران همواره به وحدت سرزمینی و تمامیت ارضی عراق احترام گذاشته و در این خصوص سیاست غیرقابل تغییری دارد.