پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان اعلام کرد: «در اجرای ماده ۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، اعتبارنامه رئیس‌جمهور منتخب در جلسه اخیر شورای نگهبان امضا و به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد. در اجرای ماده ۸۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، یک نسخه از اعتبارنامه نیز به وزیر کشور ارسال شد.»