مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با شبکه سعودی العربیه بیان داشت که گفت‌‌وگوهای میان ایران و عربستان ادامه خواهد داشت. وی روابط بغداد-ریاض را بسیار خوب توصیف و تأکید کرد که اجازه نخواهد داد کشورش مکانی برای تهدید همسایگانش باشد. الکاظمی با ابراز امیداوری از اینکه کشورش صحنه درگیری میان آمریکا و ایران نباشد، افزود: مذاکرات میان آمریکا و ایران تأثیراتی بر منطقه خواهد داشت. وی اضافه کرد: با طرف ایرانی صحبت می‌کنیم؛ چرا که ما نیاز به ثبات و برقراری آرامش داریم و به زودی پس از روی کار آمدن رییس جمهوری جدید ایران به این کشور سفر خواهم کرد.