محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا در توئیتی نوشت: «جناب حدادعادل آیا درست است که به دلیل دست رد آقای رئیسی به سینه زاکانی برای ورود به دولت، جنابعالی از مشارالیه که فاقد اولیه‌ترین اصول ادب و اخلاق و کارآمدی و ...است، برای تصدی شهرداری تهران حمایت می‌کنید؟ ریخت و پاش در مرکز پژوهش‌های مجلس در 13ماه گذشته، موید بی‌عرضگی اوست.»