مهر نوشت: طبق اعلام روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور منتخب، انتخاب اعضای کابینه دولت سیزدهم توسط رئیس‌جمهور منتخب وارد مرحله ارزیابی شایستگی توسط کارگروه‌های تخصصی شده است. بر اساس این گزارش، در این مرحله افراد معرفی شده که چند برابر ظرفیت مسئولیت‌های مورد نیاز در کابینه هستند، توسط کارگروه‌های تخصصی متناسب با «مأموریت‌های هر وزارتخانه و رویکردهای کلان دولت جدید» در هر حوزه، ارزیابی تخصصی می‌شوند. نتایج این ارزیابی‌ها جهت طی مراحل بعدی در اختیار رئیس‌جمهور منتخب قرار خواهد گرفت.