روزنامه رأی الیوم، چاپ لندن در یادداشتی به اهداف سفر سلطان عمان به عربستان پرداخت و نوشت: به نظر می‌رسد که هیثم بن طارق، پادشاه عمان که اوایل سال گذشته روی کار آمد از سنت سلطان قابوس، سلطان پیشین این کشور در عدم تمایل به سفرهای خارجی پیروی نکند و اولین ایستگاه سفرهای خارجی او عربستان خواهد بود. نویسنده می‌افزاید: برخی‌ها بر این باورند که مسقط به دنبال نزدیک کردن رویکردهای تهران و ریاض است زیرا اکنون گفت‌وگو و یا مذاکراتی میان ایران و عربستان در حال برگزاری است و توافق نهایی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران نیز همچنان مهم‌ترین مسئله است.