به گزارش ایلنا به نقل از پاکستان تودی، پاکستان پس از آنکه مشخص شد شهر زاهدان در کشور همسایه‌اش، ایران در معرض جهش جدید ویروس کرونا  قرار دارد، راه زمینی خود را با ایران بست. منابع آگاه در این باره گفتند: «هیچ کس اجازه عبور از مرز را ندارد.» در ماه مه سال جاری هم، پاکستان مرزهای زمینی خود را با ایران و افغانستان به دلیل نگرانی در مورد انتقال ویروس کرونا بسته بود.