دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا گفت: اکنون در حال بازگشت به برجام هستیم. توافقی که ما از آن خارج شدیم. این توافق پول زیادی به ایران داد، می‌خواهیم همان توافق احمقانه را تکرار کنیم. اگر این انتخابات با تقلب مواجه نشده بود، من تنها ظرف یک هفته با ایران توافق می‌کردم اما اکنون بایدن در حال نابود کردن همه چیز است. وی در ادامه افزود: بایدن ما را ضعیف کرد، درست در جلوی چشمان ما، ما را ضعیف کرد و باعث شد ما به دشمنان‌مان تعظیم کنیم. اما ما دوباره آمریکای بزرگ را خواهیم ساخت.