علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفت‌وگو با خانه ملت، گفت: خارج شدن نیروگاه هسته‌ای بوشهر از مدار به دلیل مسائل فنی بود. وی با بیان اینکه این مشکل برای نیروگاه‌ها به صورت طبیعی ایجاد می‌شود، افزود: این موضوع تقریبا حل شده و نیروگاه ظرف ۲ -۳ روز آینده وارد مدار خواهد شد. صالحی اظهار کرد: در حال تأمین سوخت جدید نیروگاه بوشهر هستیم و منابع مالی آن نیز در حال تأمین است. همچنین وزارت نیرو بدهی که به سازمان داشت را پرداخت کرد و امروز نیز بانک مرکزی دستور داد تا حواله پرداخت سوخت جدید نیروگاه، به روسیه با سرعت بیشتری انجام شود.