به گزارش «انتخاب»، محمدحسین صفارهرندی، فعال سیاسی اصولگرا درباره پاسخ «خیر» ابراهیم رئیسی درباره دیدار با جو بایدن، در شبکه چهار سیما گفت که آن «خیر» مطلق نبوده است. وی توضیح داد: نظر من این است و نظر برخی دوستان هم این است که «خیر» محکم و بدون تامل آقای رئیسی، پاسخی به آن No بود که اقای بایدن گفت. صفار هرندی تاکید کرد: ما نظرمان این است که تعامل گسترده باید بکنیم.