عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان با توجه به نتایج اعلامی و با عنایت به اینکه ما گزارش موثری که بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد را دریافت نکرده بودیم، صحت سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را مورد تایید قرار داده‌اند. همچنین احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان طی سخنانی در نطق پیش از دستور جلسه این شورا اظهار کرد: «الحمدلله انتخابات با موفقیت کامل و بدون هیچ تنشی و در آرامش کامل برگزار شد.»