احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در یادداشتی با عنوان «چهار سال وقت و تصمیم‌گیری در لحظۀ آخر!» با اشاره به مواضع متفاوت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی درباره انتخابات، نوشت: این نوع تشتت آراء در بین سران اصلاحات نسبت به موضوعی مشخص، علامت خوبی نیست و از عدم وجود تحلیلی حداقلی از شرایط موجود کشور و چشم‌انداز آن در بین اصلاح‌طلبان حکایت دارد. وی با بیان اینکه بهزاد نبوی نیز متضرعانه خواستار حضور مردم در پای صندوق رأی و «نجات» ایران شده، افزود: اگر نهایتاً قرار به این تصمیم بود، آن بیانیه‌ها و اظهارنظرهای شورمندانه و قاطعانۀ پیشین با چه منطقی صورت گرفت؟