سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات در وین به هیچ بن‌بستی نرسیده و این دور آخر نخواهد بود، گفت: موضوعات باقیمانده تصمیماتی را به صورت سیاسی نیاز دارند و اگر تصمیمات در واشنگتن و پایتخت‌‌ها اتخاذ شود بازگشت به برجام صورت می‌گیرد. وی تاکید کرد: آمریکا باید تضمین‌هایی بدهد که شرایط ترامپ تکرار نشود.