شبکه خبری فاکس‌نیوز مدعی شد که طبق تصاویر ماهواره‌ای جدید، ایران در حال انجام فعالیت‌های غیرعادی در اطراف سایت سنجریان در نزدیکی شهر جاجرود است. این شبکه خبری ادعا کرده این تصاویر ماهواره‌ای که از سوی شرکت مکسار ارائه شده و در آزمایشگاه اینتل لب مورد تحلیل قرار گرفته، نشان می‌دهد که از ۱۵ اکتبر سال ۲۰۲۰، یعنی ۲۴ مهر ۹۹ تعداد ۱۸ خودرو در این سایت حضور دارند. فاکس‌نیوز ادامه داده که در این سایت حفاری صورت گرفته و یک جاده دسترسی جدید به آن ساخته شده است.