احمد کریمی اصفهانی، کنشگر سیاسی اصولگرا با انتقاد از عملکرد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظره‌ها، به ایلنا گفت: لازم بود شورای نگهبان بیش از این چیزی که دقت کرده، کاندیداها را حذف می‌کرد؛ چراکه این کاندیداها در شأن جایگاه ریاست‌جمهوری نیستند. وی افزود:  واقعیت این است با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف توانست قد علم کرده و پیشرفت کند، کاندیداهایش باید غیر از چیزی که امروز مشاجره کردند باشند. باید به جای مشاجره برای سربلندی جمهوری اسلامی تلاش کنند اما فقط برای جذب آرا صحبت کردند و این شأن کاندیدای ریاست جمهوری نیست.