سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سفر وزرای خارجه آمریکا و انگلیس به اسرائیل در توئیتی نوشت:‌ «وزرای خارجه آمریکا و انگلیس در تلاش برای جلب رضایت دشمن قسم خورده برجام، مذاکرات وین را تحریف می‌کنند. این دلسرد کننده است.» وی خطاب به وزرای خارجه آمریکا و انگلیس افزود: «رژیم خونخوار اسرائیل که سعی در جلب رضایتش دارید، هر کاری توانست کرد تا توافق (برجام) را تخریب کند.» خطیب‌زاده تاکید کرد: «به جای بی‌اعتبار کردن خودتان، بر احیای توافق اصلی - تنها راه‌حل روی میز - تمرکز کنید.»