عضو جبهه اصلاحات ایران ضمن ابراز تأسف از نتیجه بررسی صلاحیت‌ها، در پاسخ به اینکه آیا به شورای نگهبان اعتراض خواهید کرد، گفت: ما تابع تصمیم جمعی جبهه اصلاحات ایران هستیم و احتمالاً به صورت دسته‌جمعی اعتراض خواهیم کرد گرچه به دریافت پاسخ قانع کننده از سوی شورای نگهبان خوش‌بین نیستیم اما در مجموع بر اساس تصمیم جبهه اصلاحات باید اقدام کنیم. زهرا شجاعی در گفت‌وگو با ایلنا، در این خصوص افزود: ضمن ابراز تأسف و تعجب باید بگویم که این دوره از انتخابات با توجه به فضای یأس و ناامیدی که در گذشته حاکم بود و انتخابات مجلس هم که نمونه خوبی از پایین بودن میزان مشارکت مردم بود، انتظار می‌رفت تدبیر، مصلحت‌اندیشی و دقت در شرایط کشور و اهمیت دادن به مشارکت بالای مردم در روند تأیید صلاحیت مدنظر قرار بگیرد. وی ادامه داد: البته ما به هیچ وجه انتظار نداریم و درخواست نمی‌کنیم که معیارها و ملاک‌های اصلی قانون اساسی لحاظ نشود اما با لحاظ همان معیارها انتظار می‌رفت که شاهد تنوع سلایق سیاسی در بین تایید صلاحیت‌شدگان از سوی شورای نگهبان باشیم.

حتی یک نفر از کاندیدای اصلاح‌طلبان تایید نشده

این عضو جبهه اصلاحات بیان کرد: متأسفانه حتی یک نفر هم از کاندیدای اصلاح‌طلبان مورد تایید قرار نگرفته و به نظر می‌رسد که ضرورتی به مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات احساس نشده و این با معیار و مقیاسی که مقام معظم رهبری فرمودند، تناقض دارد. شجاعی تصریح کرد: ما منتظر هستیم که در جلسه جبهه اصلاحات ایران تصمیمات نهایی برای فعالیت انتخاباتی گرفته شود و من فکر می‌کنم که به طور روشن حقوق شهروندی و حق مشارکت در انتخابات به گونه‌ای از جناح‌های مختلف سیاسی سلب شده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه ترکیبی که شاهد هستیم، ترکیب قابل تأملی است، گفت: اگر نیروها، اشخاص مجرب و مدیران سیاسی تأیید صلاحیت می‌شدند، رقابت در انتخابات را شاهد بودیم. اینکه به گونه‌ای زمینه فراهم شده است که نتیجه انتخابات مشخص است، ما را به یاد روزهای قبل از دوره اصلاحات می‌اندازد.