علیرضابیگی، رئیس ستاد احمدی‌نژاد و نماینده تبریز در مجلس در نطق خود ضمن انتقاد از رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد، اظهار کرد که «شبکه نفوذ با حذف مردم می‌خواهد انتخاباتی را مهندسی کند که نتیجه آن تشکیل دولت ائتلافی است که باید پاسخگوی وعده‌های داده شده باشد.» وی مدعی شد: «از دیروز خانه امین مردم ایران، جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد محاصره شده و برای همسایگان ایجاد مزاحمت می‌کنند در حالی که ایشان اطمینان داده که هیچ واکنشی نخواهد داشت و تنها در انتخابات شرکت نمی‌کند.» به دنبال این اظهارات او جو مجلس متشنج شد.