حسن روحانی، رئیس جمهوری در دویست و بیست و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با ارائه گزارش وزیر صمت از وضعیت صنعت خودرو همراه بود، گفت: «ارقام رشد تولید در بخش های مختلف صنعتی کشور، بهترین شاهد بر بی‌ثمر بودن سیاست فشار حداکثری آمریکا است که خود آنها را به اعتراف به شکست این سیاست‌ها وادار کرده است و با توجه با مذاکرات اخیر انجام شده در وین، به صراحت آمادگی خود را برای رفع تحریم‌ها وفق برجام اعلام کرده‌اند.» وی تاکید کرد: «ما به مذاکرات تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد.»