اسماعیل موسوی، دبیر ستاد انتخابات کشور با ارائه آمار ثبت‌نام‌کننده‌گان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: مجموعا در چهار روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، ۳۰۴ نفر نام‌نویسی کردند. موسوی گفت: روز شنبه آخرین روز ثبت‌نام است و به طور قطع تمدیدی برای نام‌نویسی داوطلبان نخواهیم داشت. وی تاکید کرد: از داوطلبان می‌خواهیم در آخرین روز ثبت‌نام، حتما در بازه ۱۰ ساعته تعیین شده به ستاد انتخابات کشور مراجعه کرده و پروتکل‌های بهداشتی را نیز رعایت کنند.