روزنامه لبنانی الاخبار در تحلیلی نوشت که عربستان پس از ناامیدی از آمریکا پیشنهاد مشارکت در بازسازی سوریه در مقابل کاهش روابط دمشق با تهران را داده است. در بخشی از این تحلیل آمده که ریاض این پیشنهاد را از طریق برخی تاجران و سرمایه‌داران سوری که روابط تاریخی با عربستان دارند و برخی از آنها در آن کشور اقامت دارند، به سوریه داده است. الاخبار اضافه کرده: کارشناسان بر این باورند که این برنامه‌ریزی‌ها تنها در حد توهم است زیرا بشار اسد شروط سعودی‌ها را نخواهد پذیرفت و از روابطش با تهران کوتاه نخواهد آمد.