محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر با بیان اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس تمایل به انجام گفت‌وگوی مستقیم با ایران برای حل مشکلات مربوطه دارند، گفت: قطر از هرگونه گفت‌وگوی سازنده برای برقراری روابط ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی استقبال و از آن حمایت می‌کند. وی که با الجزیره گفت‌وگو می‌کرد، با ابراز امیدواری کرد درباره اینکه مذاکرات وین موفقیت‌آمیز به پایان برسد، همچنین اظهار کرد: تماس‌های مستمری با واشنگتن و تهران جهت تشویق آنها به انجام گفت‌وگوی سازنده وجود دارد.