وزیر خارجه ایران به طور غیرمستقیم نسبت به حواشی چند روز اخیر و انتشار فایل صوتی سه ساعته از او واکنش نشان داد. او در حساب شخصی اینستاگرامش صوتی منتشر کرد که در آن می‌گوید: «معتقدم کاری به تاریخ نداشته باشید، چون خطاب به تاریخ می‌گویم؛ خیلی نگران تاریخ نباشید. نگران خدا و مردم باشید.» در روزهای اخیر انتشار فایل صوتی از یک گفت‌وگوی محرمانه ظریف که در قالب تاریخ شفاهی انجام شده بود، جنجال‌ساز شده است.