سرویس امنیتی سوئد، ایران را تهدید امنیتی نامید. به گزارش ایلنا به نقل از جی‌ان‌اس، در سالنامه سرویس امنیتی سوئد سال ۲۰۲۰ که اخیراً منتشر شده و در آن چالش‌های اصلی امنیتی و اطلاعاتی سوئد در یک سال گذشته مطرح شده، ایران ۱۴ بار به عنوان تهدید ذکر شده است. در این گزارش که در آن جدی‌ترین تهدیدات امنیتی و اطلاعاتی سوئد در سال گذشته و چالش‌هایی که در آینده با آن روبرو خواهد شد، بحث شده است، سه کشور روسیه، چین و ایران به عنوان فعال‌ترین تهدیدهای امنیتی و اطلاعاتی در سوئد نامگذاری شده‌اند.