ژنرال «کنت مک‌کنزی» فرمانده سنتکام ایران را بزرگ‌ترین تهدید برای خاورمیانه خواند ولی در عین حال گفت که کشورش هرگز به درگیری نظامی با تهران کشیده نخواهد شد. وی که در کنفرانسی خبری در پنتاگون صحبت می‌کرد، افزود: کارهایی که این کشور(ایران) در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم برای کاربرد در تسلیحات انجام داده است، نهایی نبوده و آنها هیچ کاری انجام نداده‌اند که برگشت‌ناپذیر باشد.