سخنگوی نیروی انتظامی از برخورد پلیس با میتینگ‌های غیرقانونی انتخاباتی و اقدامات تخریبی خبر داد. سردار مهدی حاجیان درباره احتمال برگزاری میتینگ‌های زودهنگام انتخاباتی به ویژه در شرایط کرونا گفت: اگر میتینگی غیرقانونی باشد، نگاه ما بر مبنای قانون است و پلیس با موارد خلاف قانون برخورد می‌کند. وی در مورد اقدامات تخریبی در مورد نامزدهای احتمالی یا انتخابات نیز گفت: تخریب هم جرم است و حتما با آن برخورد می‌شود.