یک عضو کمیسیون اصل نود از تخلف رئیس مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ و ایجاد یک رانت بزرگ خبر داد. علی خضریان در حساب اینستاگرامی خود خطاب به محمدباقر قالیباف و الیاس نادران نوشت: «متاسفانه بررسی جداول بودجه ۱۴۰۰ حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رأی‌گیری بودجه در صحن مجلس با اطلاع و تائید جنابتان می‌باشد؛ تا آنجا که در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده است که در نوع خود بی‌نظیر است.» وی تاکید کرد که برای جلوگیری از یک رانت بزرگ، این تخلف را پیگیری خواهد کرد.