ابتلای جمعی از نمایندگان و کارکنان به کرونا، مجلس را ۲ هفته به تعطیلی کشاند. محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به پیک کرونا و ابتلای جمعی از نمایندگان و کارکنان مجلس به کرونا قرار شد مجلس هفته آینده جلسه علنی نداشته باشد. بنابراین مجلس دو هفته آینده جلسه ندارد.