پس از پایان نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در چهار استان کشور، ثبت‌نام ۸۸ نفر برای تعیین سرنوشت ۶ کرسی خالی این مجلس نهایی شد. این انتخابات در استان‌های تهران، خراسان رضوی، قم و مازندران همزمان با سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر و نخستین میاندوره یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار می‌شود.