وزیر خارجه ایران در پایان سفر به ترکمنستان در توئیتی نوشت که با رئیس‌جمهور و همتای خود در این کشور بر سر توسعه روابط دوجانبه به توافق رسیده است. به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، یادآور شد: تور آسیای مرکزی را با بازدید بسیار خوب از ترکمنستان به پایان رساندم. دیدارهای جامع، سازنده و بنیادی با رئیس‌جمهور محمد اف و وزیر خارجه مردف داشتم. کشورهای آسیای مرکزی تنها همسایگان ما نیستند. آن‌ها هم‌تبار ما محسوب می‌شوند.