خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یک مقام ایرانی مطع از روند مذاکرات وین نوشت: دستور کار ما در نشست، لغو کلیه تحریم‌های ایران خواهد بود. همان طور که مقام معظم رهبری چندین بار گفته‌اند، هر چیزی کمتر از آن برای تهران قابل قبول نخواهد بود. یک مقام اتحادیه اروپا هم به رویترز گفت که کارگروه‌هایی با هدف یکی کردن لیست تحریم‌هایی که آمریکا می‌تواند لغو کند و تعهدات هسته‌ای ایران که باید انجام شوند، تشکیل خواهد شد.