به گزارش ایسنا، به نقل از سایت وزارت خارجه اوکراین، دیمترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین در گفت‌وگویی تلفنی با مارک گارنو، همتای کانادایی خود در خصوص اقدامات پیش از آغاز دور جدید گفت‌وگوها با ایران پیرامون هواپیمای اوکراینی صحبت کرده است. در بیانیه وزارت خارجه اوکراین آمده است: «طرفین بر اولویت پایدار دستیابی به عدالت برای قربانیان و بستگانشان و اطمینان حاصل کردن از حتمیت مجازات افرادی که مسئول این تراژدی بوده‌اند، تاکید کردند.»