لارا جیکس در «نیویورک تایمز» نوشت: دیپلمات‌ها و کارشناسان معتقدند که آقای روحانی و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، می‌خواهند قبل از تغییر قدرت در ایران، مذاکرات هسته‌ای را به سرانجام برسانند. وی همچنین با اشاره به موانع موجود بر سر راه احیای برجام، افزود: با وجود بن‌بست فعلی، دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی گفتند که گفتگوهای غیررسمی ممکن است طی هفته‌های آینده آغاز شود. وقتی این کار انجام شود، انتظار می‌رود که آمریکا و ایران توافق کنند تا گام‌های همزمانی را جهت بازگشت به توافقنامه سال 2015 بردارند.