شواری وزیران عربستان سعودی از جامعه‌ جهانی خواسته است با آنچه که «با تهدیدات ایران علیه امنیت و صلح جهانی» نامیده، برخورد کند. در جلسه این شورا که به ریاست ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی تشکیل شده، آنچه «سخنان تحریک‌آمیز مقامات ایران علیه کشورهای عربی» خوانده شده، از سوی شورای وزیران محکوم شده است. همچنین به نامه نمایندگی دائم عربستان سعودی در سازمان ملل به شورای امنیت پرداخته شده که در این نامه «از جامعه‌ جهانی خواسته شده به وظیفه‌ خود در برابر اقدامات نظامی شورشیان تروریست حوثی وابسته به رژیم ایران علیه غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی عربستان عمل کند.»