سردار سعید محمد در مشهد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اعلام کاندیداتوری کرد. وی در ویدئویی که منتشر شده است می‌گوید که راه سختی در پیش دارد، اما محکم جلو خواهد رفت.