سرلشکر حسین سلامی، فرمانده‌ کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت گفت: در ایران مردم خود حاکم هستند و استثنایی‌ترین حکومت تاریخ را شکل داده‌اند و سردارانش از پایین به مردم نگاه می‌کنند و از این رو مردم حاکمیت را از آن خود می‌دانند. وی افزود: ملت ایران خطا نمی‌کند چراکه نگاهش به ستاره تابناکی در آسمان کشور به نام رهبری است.