به گزارش همشهری آنلاین، محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالی درباره تهدیدش به ترور، گفت: ستاد درست می‌کنند، برنامه تبلیغی درست می‌کنند برای تخریب دیگران. خوشبختانه سهم من خیلی زیاد است، از زمین و زمان می‌زنند! چه خبر است؟ چه شده است؟ رئیس جمهور سابق ایران افزود: من هم معتقد هستم که بحث ترور جدی است. خودشان می‌کشند، خودشان هم مراسم عزاداری برپا می‌کنند و بعد دیگران را متهم می‌کنند! وی ادامه داد: بروید و ببینید آن کانال تلگرامی مال چه کسی است که رسما تهدید کرده است که ما می‌خواهیم ترور کنیم.