به گزارش ایسنا، پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که «در مورد کشتی سانچی که دی ماه سال ۹۶ در آب‌های شرقی چین غرق شد، اجساد ۳ نفر از متوفیان به پزشکی قانونی تهران  ارجاع شده و پرونده ۹ نفر از خدمه نفتکش سانچی به پزشکی قانونی ارجاع نشده بود.» روزنامه شرق در گزارشی نوشت: «با شکایت خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی، شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی باهنر تهران تایید کرد که «هیچ دلیل یقین‌آور مبنی بر فوت خدمه نفتکش سانچی وجود ندارد» و گواهی‌ فوت ۹ نفر از آنها را خلاف قانون شناخت و باطل کرد.»