محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به راه‌اندازی سایتی از سوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به منظور دریافت شکایت‌های مردمی علیه رئیس جمهور با بیان اینکه این گونه اقدامات باعث تفرقه می‌شود، گفت: در این مجلس بدعت‌های جدید و مختلفی را شاهد هستیم؛ نمی‌دانم برخی افراد در مجلس چه منطقی را دنبال می‌کنند. وی افزود: شاهد هستیم که عده‌ای امروز سفرهای نظارتی و میدانی می‌روند، از هواپیما و هلیکوپتر بیت المال استفاده می‌کنند و همه شواهد هم حاکی از این است که این اقدامات برای کارکرد تبلیغاتی و انتخاباتی صورت می‌گیرد.