به گزارش اسپوتنیک، لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران گفت: به منظور اطمینان از ایمنی بهره‌برداری از واحد اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر، طرف روسی آن را با سوخت هسته‌ای تازه تأمین می‌کند. هیچ تعامل دیگری با ایران در زمینه های دیگر مربوط به سوخت هسته‌ای وجود ندارد. وی در ادامه درباره مانور دریایی با ایران نیز گفت: دور دیگری از مانورهای نظامی-دریایی ایران، روسیه و چین  قرار است در مناطق شمالی اقیانوس هند در اواسط همین ماه فوریه برگزار شود.