محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویچسلاو والودین، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای دریافت پیام کتبی رهبر معظم انقلاب، با ابلاغ سلام رهبر انقلاب به این کشور، گفت: همانگونه که وجود ایران مستقل به نفع روسیه است، وجود روسیه مقتدر نیز به نفع ایران است. وی  با تاکید بر بازتعریف روابط پایدار، دراز مدت و راهبردی میان دو کشور اظهار کرد: تغییر و جابه‌جایی در کاخ سفید در نگاه راهبردی ما به مناسبات تهران - مسکو اثری ندارد. ویچسلاو والودین نیز در این دیدار تاکید کرد که ایران و روسیه برای غلبه بر چالش‌های منطقه‌ای و جهانی باید همگرایی خود را همچنان تقویت کنند.