محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در خصوص اظهارات مقامات دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام، گفت: آنها دارند تلاش می‌کنند نه تنها از سابقه‌ای که دولت قبلی ایجاد کرده بدون هزینه عبور کنند بلکه به هزینه ما عبور کنند و خودشان هم می‌دانند که چنین چیزی شدنی نیست. وی افزود: شروطی که آمریکایی‌ها برای بازگشت به برجام می‌گذارند هیچ معنی نمی‌دهد. اگر قرار است کسی برای بازگشت به برجام شرط بگذارد، ما هستیم. آنها باید شرایط را اجرا کنند که خارج شده‌اند.