وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای از آلمان به دلیل پاسخگو نبودن در قبال نقش این کشور در تسلیح شیمیایی رژیم صدام حسین در دوره جنگ هشت ساله ایران و عراق، انتقاد کرد. در این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از طرح و پیگیری این ظلم آشکار صرفنظر نخواهد کرد و انتظار دارد که دولت آلمان نتیجه تحقیقات خود از جمله در رابطه با نقش مقامات رسمی این کشور از حیث قصور و تقصیر در انتقال مواد شیمیایی غیرقانونی به عراق را به اطلاع عموم برساند.»