سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه در مراسم اعلام آغاز رزمایش بیت‌المقدس گردان‌های بسیج، گفت: «ما نمی‌توانستیم بعنوان اسلام الگوی عقب مانده و ضعیف از یک نظام برآمده از اسلام ارائه بدهیم، باید پیشرفت می‌کردیم، ایران را می‌ساختیم و قوی می‌شدیم چون جز قوی شدن راهی برای بقاء و ادامه حیات نداشتیم. وی افزود: امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از برجام واقعا بی‌نیاز شده‌ایم، فهمیده‌ایم که بی‌نیازی از رفع تحریم، بر رفع تحریم اولویت دارد.