محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی روسای کمیسیون‌ها و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر در میان اولویت‌ها همپوشانی وجود نداشته باشد، با دوگانگی مواجه خواهیم شد، اظهار کرد: هماهنگی و همپوشانی بین آیین‌نامه داخلی مجلس، برنامه هفتم توسعه، سیاستگذاری‌ها و مسائل راهبردی باید در تعیین اولویت کمیسیون‌ها مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد که تعداد طرح‌ها و لوایح در مجلس از مرز ۳۰۰فقره عبور کرده که باید ساماندهی شود.