عزت‌الله ضرغامی در گفت‌وگویی با جماران، گفت: من به تعبیری معمولا می‌گویم «آقا اجازه‌ها» را اصلا قبول ندارم. یعنی رهبری شما را برای کاری می‌گذارند و خط کلی را هم به شما می‌دهند. اگر شما هر لحظه بخواهید سؤال کنید رهبری می‌فرمایند که من تو را گذاشته‌ام آنجا کار کنی؛ نه اینکه هر روز از من سؤال کنی. وی در بخشی دیگری از مصاحبه افزود: حاج قاسم به من توصیه کرد در دعواهای جناحی که صدا و سیما را گرفتار می‌کند، شما سعی کنید نگاهتان به قطب نمای رهبری باشد.