زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ورود و توزیع واکسن فایرز آمریکایی در کشور، با بیان اینکه شرکت اهداکننده این واکسن سابقه خوبی در تولید واکسن به‌ خصوص واکسن کووید ۱۹ ندارد، نوشت: «تعداد واکسن‌های اهدایی 150 هزار عدد اسات که با توجه به نیاز به 2 دوز واکسن برای هر فرد، تنها برای 75 هزار نفر واکسن تزریق خواهد شد.» وی افزود: «تزریق این تعداد واحد چه ‌تأثیری بر پیشگیری و کنترل کرونا در کشور خواهد داشت؟! و چه‌دلیلی برای ورود این واکسن‌ها می‌تواند وجود داشته باشد؟»