وزیر کشور با بیان اینکه هیچ تصمیمی درباره تعطیلی تهران در پی وضعیت قرمز آلودگی هوا گرفته نشده است، گفت: تهران الان هم تقریباً تعطیل است. مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تعطیل هستند و ادارات با یک سوم نیروها فعال هستند ضمن اینکه معلوم نیست ما تا چه تاریخی ثبات و پایداری هوا خواهیم داشت. عبدالرضا رحمانی‌فضلی با تاکید اینکه تلاش ما این است که بتوانیم با کمترین هزینه از این شرایط عبور کنیم، گفت: البته تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده کارگروهی است که قانون پاک مشخص کند و آنها متناسب با شاخص‌ها باید این کار را انجام دهند.