المیادین در گزارشی به جزئیات هک شدن تلفن همراه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از سوی ایران پرداخت و با اشاره به هک تلفن بنی گانتز در مارس سال گذشته، نوشت که رونن تسور، دستیار سابق بنی گانتز گزارش منتشر شده در مورد هک تلفن همراه بنی گانتز از سوی ایران را تایید کرده است. وی در این خصوص گفت: بنی گانتز در آن زمان تنها چند فرد نزدیک به خودش را از این مسئله باخبر کرده است. یک فرد آگاه اعلام کرد: آن موقع پیامی از گانتز دریافت کردم که نوشته بود: «اتفاق بدی برایم افتاده و نزدیک است که الآن بمیرم.»