طی روزهای اخیر با طرح ایرادات متعدد نسبت به لایحه بودجه 1400، موضوع رد کلیات آن از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود. برخی از نمایندگان دیگر اما غیرمحتمل می‌دانند.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به دنبال آن است که با کمک دولت منابعی را با توجه به پیشنهادات نمایندگان مشخص کند تا بتواند کسری بودجه را نسبت به چیزی که وجود دارد کاهش دهد.

علیرضا شهبازی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و  وجود کسری حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی در این لایحه که برخی از نمایندگان درخصوص آن صحبت می‌کنند، گفت: بودجه همان طور که در اخبار هم آمده است دارای ایراداتی است و دولت با توجه به دستوراتی که مقام معظم رهبری دادند باید اصلاحاتی را انجام دهد و مجدداً  آن را به مجلس بازگرداند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است و تاکنون نظر قطعی اعلام نشده است، عنوان کرد: کسری در بودجه وجود دارد و مجلس به دنبال رفع آن است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که این روزها از سوی نمایندگان اظهارنظرهایی مانند رد کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ شنیده می‌شود آیا مجلس به واقع چنین کاری را انجام خواهد داد، بیان کرد: بعید می‌دانم کلیات بودجه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شود، از سوی دیگر هم باید منتظر نظر دولت درباره نامه‌ای که آقای قالیباف درباره بودجه به آن فرستاده است باشیم.

وی در پایان گفت: معتقدم روی لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت آمده است نمایندگان بر اساس نظرات کمیسیون تخصصی آن یعنی برنامه و بودجه و تلفیق کار می‌کنند.